Otorino Adults

Especialistes Otorinolaringologia Barcelona

Unitat de Cirurgia Integral del Nas (Morfològica i Funcional)

La nostra Unitat de Cirurgia Integral del Nas ha estat dissenyada per abordar amb precisió patologies nasals complexes, on la dificultat respiratòria coexisteix amb alteracions morfològiques de rellevància estètica. Som especialistes en proporcionar diagnòstics precisos i tractaments quirúrgics adaptats a les necessitats específiques de cada pacient.

Enfocament funcional: Des del punt de vista funcional, fem un exhaustiu estudi endoscòpic per identificar la causa subjacent de l'obstrucció nasal. En la majoria dels casos, aquesta obstrucció es deu a una combinació de desviació de l'envà nasal i hipertròfia dels cornets inferiors. L'endoscòpia ens permet descartar altres possibles causes, com ara poliposis nasal, sinusitis crònica o formacions anòmales. Complementem aquest estudi funcional amb una Rinomanometria per mesurar els fluxos d'aire a les dues fosses nasals i, si cal, realitzem un TAC nasosinusal per obtenir una imatge detallada.

Enfocament Morfològic: Des del punt de vista morfològic, duem a terme un “book” fotogràfic preoperatori per avaluar les preocupacions estètiques del pacient. Aquesta informació ens permet oferir solucions morfofuncionals personalitzades, adaptades a les necessitats individuals de cada pacient. El nostre objectiu és millorar la funció respiratòria i l'estètica nasal.

A la Unitat de Cirurgia Nasal Integral, ens comprometem a brindar una cura individualitzada i precisa, assegurant que cada pacient rebi el tractament més adequat per a les seves necessitats específiques.