Política de Privadesa

<- Inici

A l'Agrupació Mèdica i Quirurgica CTXEUS, SL treballem per garantir la privadesa en el tractament de les vostres dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privadesa per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Corporació:

Responsable del Tractament

L'interessat que faciliti a Agrupació Mèdica i Quirurgica CTXEUS, SL les vostres dades de caràcter personal a través del nostre web o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les vostres dades és realitzat per:

 • Agrupació Mèdica i Quirurgica CTXEUS, SL
 • CIF B-64782618
 • Domicili social al carrer Sabino de Arana, 5-19, planta 1a, Despatx 1.4.
 • 08028 Barcelona.
 • Telèfon: 93 835 72 14
 • Correu electrònic: recepcio@amiq.cat

Delegat de Protecció de Dades

Així mateix, us informem que comptem amb un Delegat de Protecció de Dades (DPD) que vetlla pel compliment de la normativa de protecció de dades i les seves dades de contacte són:

 • Correu electrònic: szamora@icab.cat.

Finalitats del tractament de dades A Agrupació Mèdica i Quirurgica CTXEUS, SL el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagis facilitat:

 1. Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer-ne un seguiment posterior.
 2. Gestionar, si escau, la contractació dels serveis sol·licitats per l'USUARI, la facturació i el cobrament.
 3. Gestionar les cessions, si escau, descrites al formulari a Mútues, Dexeus, o altres col·laboradors descrits al full de consentiment.
 4. Gestionar, si escau, el procés de registre de l'USUARI a la nostra Web.
 5. Gestionar les vostres peticione de cita prèvia, ja sigui ordinària o urgent, amb els nostres professionals, ja sigui otorins o al·lergòlegs.
 6. Totes les finalitats es limiten i relacionen amb l'objecte principal de l'Agrupació que és la prestació de serveis mèdics per als nostres pacients en les diferents branques de la medicina, com són principalment, l'al·lergologia i els otorins, les proves diagnòstiques necessàries per al servei principal i altres relacionades.

Durada del tractament de dades

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el servei estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del servei.
 • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar-hi resposta, amb un termini màxim d'un any o bé terminis estadístics i històrics.
 • Si no hi ha terminis concrets, mentre persisteix la relació entre l'Agrupació i el pacient.

Legitimació per al tractament de dades

 • La base legal per al tractament de les vostres dades de les finalitats anteriors és l'execució de la prestació del servei corresponent o contracte de serveis.
 • Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu de les parts, ja sigui per la vigència del servei o contracte o consentiment. D'altra banda, els
  dades romandran a l'Agrupació en compliment de normatives obligatòries genèriques i sectorials sanitàries i fins que se superin els períodes de prescripció.
 • La prestació del consentiment inequívoc.

No obstant això, us recordem que teniu dret a oposar-vos a aquest tractament de les vostres dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

Comunicació de les vostres dades

Les dades seran comunicades a les següents entitats:

 • Als nostres col·laboradors necessaris per a l'execució del servei sol·licitat.
 • Als nostres col·laboradors habituals motivat per la sol·licitud de serveis que no prestem directament, però que recomanem per la seva experiència i
  professionalitat.
 • En relació amb les subcontractacions, ja sigui per implementar les mesures de seguretat com per assegurar la disponibilitat i integritat de la informació
  que custodia, té subcontractats còpies de suport amb empreses contrastades.
 • Concretament es podran cedir o comunicar les seves dades en els supòsits següents: 1) Grup Hospitalaris on hi hagi consultes o es practiqui una
  operació quirúrgica, 2) Otosurgery, SL per a la utilització de material quirúrgic, 3) a la seva Companyia d'Assegurances per a la facturació dels serveis prestats i l'obtenció de l'autorització del servei i 4) GAES en cas d'implants i audicions.
 • A les entitats financeres mitjançant les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per als fins definits en aquesta.

Els seus drets

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els drets següents:

 • Els clients o pacients poden exercir el dret d'accés, rectificació, oposició o supressió a la direcció que consta a la informació per capa
  (establiment o bé per email o bé a l'adreça de l'inici de l'escrit), com també a través de la nostra web. També informem els possibles afectats que tenen dret a sol·licitar el dret a la portabilitat de les seves dades, si escau, a la limitació del tractament que es faci quan la finalitat ja no existeixi o la
  oposició específica a un tractament específic.
 • L'interessat o afectat pel tractament, tenen dret a retirar-ne el consentiment en qualsevol moment.
 • Per acabar, el client o usuari afectat té dret a adreçar-se a l'Agència de Protecció de Dades oa una altra autoritat de control competent, entitat que gestiona qualsevol aspecte relacionat amb l'aplicació de la normativa de protecció de dades i on l'usuari pot denunciar o defensar els seus interessos en cas que ho consideri oportú, la web és www.aepd.es.

Transferències Internacionals

Les vostres dades no es transmeten fora de la Unió Europea, si escau, caldria sol·licitar el seu consentiment exprés.

Dades de tercers

Si facilita dades de tercers, assumeix la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot allò previst a l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en aquest precepte.

Actualització de les vostres dades

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades o si detecta que alguna dada és errònia, ho preguem ens ho comuniqui per esmenar-la, amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades.

Actualitzada el 16 de novembre de 2023

Agrupació Mèdica i Quirurgica CTXEUS, SL (AMIQ)